VERANDERINGEN IN HR

PRINSJESDAG 2020

In deze rumoerige tijd van Covid-19 is het misschien aan uw aandacht ontschoten om alle plannen van Prinsjesdag door te nemen. Er zijn echter mogelijkheden voor het besparen op HR. Benieuwd wat dit voor uw organisatie betekend? In dit artikel zetten wij alle regelingen voor u op een rij. Benieuwd wat dit voor impact op uw organisatie heeft? Wij kijken graag met u mee!

Steun- en herstelpakket (verlenging NOW, TVL en Tozo)
In het nieuwe pakket worden de NOW, TVL en Tozo voor negen maanden voortgezet. Deze regelingen kennen echter verschillende voorwaarden:

Voorwaarden NOW:
1. De NOW 3 heeft een looptijd van negen maanden en is opgedeeld in drie termijnen van 3 maanden waarin bedrijven afzonderlijk de aanvraag dienen te doen. Het vergoedingspercentage daalt hierbij per tijdvak.
2. Sommige organisaties moeten bezuinigen op loonkosten. De NOW3 biedt per periode ruimte voor een dalende loonsom zonder dat dit leidt op korting op de subsidie. Eerdere voorwaarden uit NOW 1 en NOW 2 rond bedrijfseconomisch ontslag komen hierbij te vervallen.
3. De NOW3 kent een inspanningsplicht voor de werkgever om werknemers die hun baan gaan verliezen naar nieuw werk te begeleiden. Het kabinet ondersteunt dit met regelingen die voorzien in o.a. bemiddeling van werk-naar-werk en scholing. Het streven van het UWV is om hiervoor op 16 november het aanvraagloket te openen.

 Let op: komende maand start ook de eindafrekening van NOW1. Het loket gaat 7 oktober open en voor sommige ondernemers zal gelden dat zij nog recht hebben op een aanvulling bovenop het uitgekeerde voorschot van 80% van de subsidie. Bedrijven die het wellicht beter hebben gedaan dan verwacht in maart, april en mei zullen de subsidie (deels) moeten terugbetalen.

Voorwaarden TVL:
De TVL wordt op 01-10-2020 op de volgende punten aangepast:

1. Ook de TVL is in drie periodes van drie maanden afzonderlijk aan te vragen.
2. Het bedrijf heeft minimaal 3.000 EU aan vaste lasten in 3 maanden
3. Het maximum subsidiebedrag wordt 90.000 in plaats van 50.000
4. Na 1 januari 2021 wordt de TVL langzaam afgebouwd. De grens voor omzetverlies wordt in stappen verhoogd. Tot 31 december 2020 geldt nog de huidige grens van minimaal 30% omzetverlies.

Let op: de TVL over de periode oktober 2020 tot en met juni 2021 kan nog tot eind deze maand worden aangevraagd.

Wilt u weten of uw bedrijf in aanmerking komt voor bovenstaande regelingen of heeft u hulp nodig bij het aanvragen? Onze HR-specialisten kijken graag met u mee! Wij kunnen u ook bij andere subsidie aanvragen ondersteunen.

 Bij- en omscholing stimuleren

Zoals hierboven was vermeld, zijn werkgevers die de NOW aanvragen verplicht om hun werknemers te stimuleren voor om- en bijscholing. Via “NL leert door” krijgen mensen de mogelijkheid om kosteloos (online) om- en bijscholing en ontwikkeladviezen te ontvangen. Hiernaast komt er in 2021 50 miljoen beschikbaar voor de SLIM-regeling. Met deze regeling wil de overheid werkgevers in het MKB, maar ook de grotere werkgevers in horeca, landbouw en recreatie, stimuleren in de ontwikkeling van hun medewerkers te investeren.

Naast deze regelingen zijn er ook nog O&O fondsen en speciale fondsen voor opleiding en ontwikkeling van werknemers waardoor opleidingskosten soms lager uitvallen.

WW premie
De lage WW premie is per 1 januari 2021 2,7% en geldt voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepcontract is. De hoge premie wordt per 1 januari 2021 7,7%. Sinds dit jaar bepaalt het type contract de WW premie: werkgevers betalen vanaf dit moment de lage WW-premie voor werknemers met een vast contract. De lage premie mag alleen worden toegepast als u in het bezit bent van een getekende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 Vrije ruimte werkkostenregeling
Sinds 1 januari 2020 bedraagt de vrije ruimte per werkgever 1,7% van de fiscale loonsom tot en met 400.000. Boven dit bedrag (het restant van de loonsom) is de vrije ruimte 1,2%. De vrije ruimte van 1,2% wordt met ingang van 2021 verlaagd naar 1,18%.

In het besluit noodmaatregelen coronacrisis is neergelegd dat voor het jaar 2020 wordt uitgegaan van een vrije ruimte, die voor de eerste 400.000 van de fiscale loonsom 3% van dat deel van die fiscale loonsom bedraagt. Deze regeling is bedoeld om werknemers extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld met een cadeaubon.

Verruimen gerichte vrijstelling scholingskosten
De gerichte vrijstelling voor scholing in de loonbelasting wordt uitgebreid. Ex-werknemers die bijvoorbeeld werkloos zijn geraakt kunnen zo nog op kosten van hun ex-werkgever een opleiding op studie volgen, zonder dat hier loonheffing over zijn verschuldigd.

Vrijstelling TOGS en Subsidie vaste lasten
De vergoedingen op basis van TOGS en de subsidie vaste lasten horen in principe tot de winst. Vooruitlopend op wetgeving is in een beleidsbesluit geregeld dat deze vergoedingen niet tot de winst behoren. Zo worden heffing van inkomsten of vennootschapsbelasting hierover voorkomen.

De regelingen van het kabinet kunnen een besparing op uw HR kosten opleveren. Benieuwd naar de mogelijkheden? Onze HR specialisten staan voor u klaar!

Volg ons op

nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden
Contact

Saturnusstraat 60
2516 AH Den Haag

(085) 130 26 10
info@thehragency.nl
www.thehragency.nl